- - -
thế bấm
Đêm [Em]phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy
Nghe [D]một tiếng ầu ơ nửa đêm bão giông
[Em]Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa
Nghe [D]một thuở hồng hoang ngựa qua bến sông
[Am]Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói toả,
Nhìn [G]hòn đá [B]lăn
[B]Nghiêng, [B]nghiêng
[Am]Nghiêng nghiêng câu ca dao,
Nghiêng [Am]nghiêng mái [D]chèo
[D]Dưới bóng cây ngô đồng, có [B]
con ngựa dừng [B]chân
Có hai người [D]yêu [Em]nhau
[Em]Khớp khớp khớp khớp con ngựa ô [D]ngựa ô ngựa ô
Ngàn năm thương nhớ [Em]đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa [D]ô
Để anh đón [E]nàng
Ơ [A]hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ [B]hờ
[D]Cho ai yêu thương nhau bên nhau mãi [B]mãi
Có [Em]tiếng vó khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa [D]ô
Ngàn năm thương nhớ [Em]đất nước có bao bài ca tình yêu ngựa [D]ô
Để anh đón [E]nàng
Ơ [A]hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ [B]hờ
Cho [D]ai yêu thương nhau bên nhau suốt [Em]đời
[Em]Khớp khớp khớp khớp con ngựa [D]ô
[D]Ô ô ô để anh khớp [Em]
[Em]Khớp khớp khớp con ngựa [D]ô
Ô [D]ô ô để anh khớp [Em]
Khớp ô ô khớp
Khớp con ngựa ô [Em]ngựa ô
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận