- - -
thế bấm
Am Màn chiều dần buông Em7 xuống, gió ngàn vi Am vu
Lấp lánh đầu E7 hiên ngôi sao ban Am chiều
Gợi lòng tôi thương F nhớ
Tới người E7 yêu ở phương trời Am xa
C Anh thân yêu nơi Em xa, Anh có nhớ G chăng,
Năm xưa đôi Bm ta chung lời nguyện Em ước
C Bấy lâu nay tim Em tôi luôn nhớ đến G anh,
Như ngôi sao Bm hôm bao ngày mong Em chờ[Am] Màn chiều dần buông [Em]7] xuống, gió ngàn vi [Am] vu
Lấp lánh đầu [E7] hiên ngôi sao ban [Am] chiều
Gợi lòng tôi thương [F] nhớ
Tới người [E7] yêu ở phương trời [Am] xa
C Anh thân yêu nơi [Em] xa, Anh [C]ó nhớ G chăng,
Năm xưa đôi [Bm] ta chung lời nguyện [Em] ước
C Bấy lâu nay tim [Em] tôi luôn nhớ đến G anh,
Như ngôi sao [Bm] hôm bao ngày mong [Em] chờ
[Am] Vì lòng tôi mãi [F] mãi vẫn còn khắc [E7] sâu
Một bóng hình [Am] ai
Người mà tôi yêu [Em]7] dấu đã về nơi [Am] nào
Tháng năm buồn [E7] trôi tôi mãi mong [Am] chờ
Nhìn trời ngây bát [F] ngát
Gió xào xạt [E7] bay lòng thấy buồn [Am] thêm

C Ôi không gian bao [Em] la nhắn giúp cho G ta
Anh nơi phương [Bm] xa có còn chờ [Em] ta
C Bao lâu nay tim [Em] ta luôn nhớ đến G anh
Như ngôi sao [Bm] hôm bao ngày mong [Em] chờ
[Am] Vì lòng ta mãi [F] mãi vẫn còn mang [E7] theo
Một bóng hình [Am] anh
Am Vì lòng tôi mãi F mãi vẫn còn khắc E7 sâu
Một bóng hình Am ai
Người mà tôi yêu Em7 dấu đã về nơi Am nào
Tháng năm buồn E7 trôi tôi mãi mong Am chờ
Nhìn trời ngây bát F ngát
Gió xào xạt E7 bay lòng thấy buồn Am thêm

C Ôi không gian bao Em la nhắn giúp cho G ta
Anh nơi phương Bm xa có còn chờ Em ta
C Bao lâu nay tim Em ta luôn nhớ đến G anh
Như ngôi sao Bm hôm bao ngày mong Em chờ
Am Vì lòng ta mãi F mãi vẫn còn mang E7 theo
Một bóng hình Am anh
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận