- - -
thế bấm
Từ tiền tuyến tôi [Cm] về
Thăm căn nhà ngoại [Ab] ô thấy lòng thương vô [Cm] bờ
Cũng con đường này [Fm] đây cũng mái nhà này [G7] đây
Còn mang kỷ niệm [Cm] đầy
Nhưng trăng đêm [Bb] nay
Không còn tha [Ab] thiết như những mùa trăng đắm [Cm] say
Tôi nghe gió ru [Fm] cây chim kêu trên ngàn [Eb] mây
Hồn [Ab] miên man khắc [G7] khoải
Chìm giữa cung nhạc đêm [Cm] dài

Năm xưa anh [Cm] đi
Từng đêm vàng [Ab] võ vùng ngoại [Eb] ô có người [Cm] mong
Hôm nao tôi [Fm] đi
Quê cũ thưa [G7] người vì hy sinh cho non sông
Hơn hai mươi [Cm] năm
Lửa binh tàn [Ab] phá vùng ngoại [Eb] ô lắm khổ [Cm] đau
Tôi theo chân [Fm] anh
Vai súng lên [G7] đường cùng hiên ngang viết sử [Cm] xanh

Chạnh lòng thấy u [Cm] hoài
Khi xưa mình ở [Ab] đây với tình yêu vơi [Cm] đầy
Khóm hoa làn dậu [Fm] thưa
Lối xóm mình còn [G7] kia mà sao quá âm [Cm] thầm
Sương rơi mênh [Bb] mang
Khơi nhiều nhung [Ab] nhớ cho những ngày vui đã [Cm] qua
Tôi quay gót ra [Fm] đi không mang theo gì [Eb] hơn
Nhìn [Ab] đêm khuya vắng [G7] vẻ
Càng thấy thương ngoại ô [Cm] buồn

Sheet Ảnh 'Ngoại ô buồn'

Ngoại ô buồn sheet(bản nhạc) Ngoại ô buồn sheet(bản nhạc) Ngoại ô buồn sheet(bản nhạc) Ngoại ô buồn sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận