- - -
thế bấm
Ver1
[C] Nếu như một [G] ngày
Tôi không thể [F] nhìn mặt trời lên [C] nữa
[C] Không thể thấy [Am] chiếc lá trôi
Trôi [Em] theo dòng nước [G] mưa

[C] Nếu như một [G] ngày
Tôi không thể [F] nghe, một bài ca nào [C] nữa
[C] Không thể cảm [Am] thấy
Những tiếng [Em] đàn say [G] xưa

Chorus 1:
[F] Ngày nắng trong [G] veo
[G] Ngày đàn chim [C] thênh thang trên bầu [G] trời vang [Am] reo
[F] Ngày đám mây [C] đen
Gửi xuống [G] những cơn Am mưa hẹn [Dm] hò

[F] Những ước mơ [G]
[G] Tựa từng cơn [C] sóng, ru ta lạc [G] vào, hư [Am] vô
[F] Để những ưu [C] tư
Được [G] viết lên khúc [Am] ca ngây [Dm] ngô….[Fm] ố...ô

Ver2:
[C] Nếu như một [G] ngày
Tôi không thể [F] đàn, một bài ca nào [C] nữa
[C] Không thể [Am] nhớ những góc quen
Ngày nào [Em] đón [G] đưa

[C]Nếu như một [G] ngày
Tôi không thế [F] đi, cùng em như đã [C] hứa
[C] Không thể nhìn [Am] thấy
Bình đã vươn [Em] vai hay [G] chưa

Chorus 1:
[F] Ngày nắng trong [G] veo
[G] Ngày đàn chim [C] thênh thang trên bầu [G] trời vang [Am] reo
[F] Ngày đám mây [C] đen
Gửi xuống [G] những cơn [Am] mưa hẹn [Dm] hò

[F] Những ước mơ [G]
[G] Tựa từng cơn [C] sóng, ru ta lạc [G] vào, hư [Am] vô
[F] Để những ưu [C] tư
Được [G] viết lên khúc [Am] ca ngây [Dm] ngô….[Fm] ố...ô

[C] [Em] [F] [G] [C] [Em] [Fm] [G]

Chorus 1 again

[C] [Em] [F] [G]

Chorus 2 :
[F] Ngày ấy tung [G] bay
[G] Thổi từng cơn [C] gió, nâng niu từng [G] làn tóc [Am] mây
[F] Hòa với âm [C] thanh
Để [G] vẽ nên bức [Am] tranh cuộc [Dm] đời
[C] [Em] [Fm] [G] [C] . out
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận