- - -
thế bấm
1. Ngày tháng [G] hạ, [D7] mênh mông [G] buồn
Lòng vắng vẻ [D7] như sân [G] trường
Hàng phượng [C] vĩ cũng khác [G] thường
Nhỏ tia [D7] máu trên con [G] đường.

Ngày tháng [G] hạ, [D7] lê thê [G] dài
Lòng nín lặng [D7] như khung [G] trời
Trời cao [C] ngất vươn lên [G] hoài
Nhà nghiêng [D7] thấp muốn khóc [G] ai.

ĐK:
Ngày tháng [C] hạ, trưa ngủ lỡ
Theo tiếng [G] nhạc ve sầu [D7] ru
Cây lá [F] già trong tuổi [G] thơ
Bờ dốc [D7] mòn theo tưởng [G] nhớ.

Ngày tháng [C] hạ, nơi rừng rú
Trên cánh [G] đồng hay thủ [D7] đô
Buồn kéo [F] dài như đường [G] tơ
Vạt nắng [D7] chiều vẫn còn [G] chờ.

2. Ngày tháng [G] hạ, [D7] loanh quanh [G] về
Nơi góc vườn [D7] hay trên [G] hè
Bờ sông [C] vắng, neo con [G] thuyền
Dòng nước [D7] đứng trong im [G] lìm.

Ngày tháng [G] hạ, [D7] mưa gieo [G] buồn
Nơi phố nhỏ [D7] đôi linh [G] hồn
Nằm nghe [C] tiếng tương lai [G] dồn
Rồi bỗng [D7] thấy biết tiếc [G] thương.

Sheet Ảnh 'Ngày tháng hạ'

Ngày tháng hạ sheet(bản nhạc) Ngày tháng hạ sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận