- - -
thế bấm
Ngày mùa [C]vui thôn trang, lúa reo [G]như hát mừng [C]
Lúa không [Dm7]lo giặc [G]về khi mùa [Em]vàng thôn [C]quê
Ngày mùa vui thôn xóm, đầy [F]đồng giáo với gươm [C]
Súng tì tay anh đứng, [G]em ngừng [F]liềm trông sang [C]
Lúa [F]lúa vàng [Dm], đồng lúa [G]bát ngát trời [C]
[F]Bao tay liềm [Dm]từng nhánh [F]lúa thơm rơi [G]
Ngày vui [C]quân du kích [G]đứng im trông [Am]lúa dập dờn. [Em]
Người người [G]qua gánh lúa, nón [Dm]nghiêng nghiêng [F]cười cùng ai [C]
Ngày mùa [C]vui thôn trang, cũng như [G]trên cánh đồng [C]
Nhớ công [Dm7]ơn già Hồ, [G]khi mùa [Em]vàng quê [C]hương
Ngày mùa quân du kích [F]đặt từng gánh trước sân, [C]
Dân làng vui như tết, qua [G]mùa [F]này không [G]lo [C]
Gánh [F]thóc vàng [Dm]từng lớp [G]gánh về [C]
Gánh [F]thóc vàng [Dm]từng sớm [F]nắng trên đê [G]
Ngày vui [C]quân du kích [G]đứng im trông [Am]lúa dập dờn [Em]
Rồi rời [G]sang xóm khác, [Dm]nhớ lúc ai [F]nhìn [G]theo [C]

Sheet PDF 'Ngày Mùa'

NgayMua.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận