- - -
thế bấm
Intro: [E][A][E][A]

[E] Miên man điệu [A] hát [E]
Tan trong hạt [A] nắng dịu dàng
Một [E] ngày tôi mơ trở [A] về thơ ngây tôi [E] mơ [A][E]

Cho tôi được [A] thấy [E]
Cho tôi được [A] ngắm nhìn lại điều ngọt [E] ngào hôm qua
Điều ngọt [A] ngào hôm qua cho [E] tôi [A][B]

Giờ ngồi lại đây sao [A] quá nhọc nhằn
Thân [E] lắm bụi trần
Tôi [A] khóc một mình trong [B] gương
Đường về tự do lê [A] bước tù đày oh [E] oh [A]

[E][A][E][A]-[E][A][E][A]

[E] Nơi khu vườn [A] ấy [E]
Cho tôi được [A] ngắm nhìn lại điều ngọt [E] ngào hôm qua
Điều ngọt [A] ngào hôm qua cho [E] tôi [A]
[E] Khi ta thơ [A] bé [E]
Ta mơ về [A] những điều kì [E] diệu hôm nay
Điều kì [A] diệu hôm nay ta [E] mơ oh [A] oh [B]

Giờ ngồi lại đây sao [A] quá nhọc nhằn
Thân [E] lắm bụi trần
Tôi [A] khóc một mình trong [B] gương
Đường về tự do lê [A] bước tù đày oh [E] oh [A]

ĐK: [E] Ước như ngày [B] xưa tung tăng cùng [A] cánh diều [E]
Ước [A] như ngày [B] xưa vô tư mộng [A] mơ
[E] Tuổi thơ dần [B] trôi khi ta bạc [A] mái đầu [E] oh [A] oh
[B] khi ta bạc [A] mái đầu [E]
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận