- - -
thế bấm
1. [Am] Ngày em xa quê
[G] Mưa gieo bến vắng
[Am] Cò bay ngang sông
[E7] Sông chưa tắt nắng

[Am] Chợ quê ban mai
[G] Em không đến nữa
[Am] Còn nguyên trên vai
[E7] Mưa che nắng xoá

ĐK:
[Em] Đồng xanh hôm nay
[F] Ai vắng xa rồi
[Dm] Đồng xanh từ đó
[E7] In màu mây trời

[Em] Ngày em xa quê
[F] Khuya sớm trông về
[Dm] Dường như mình đã
[E7] Phiêu bạc lâu rồi

2. [Am] Dài như sông trôi
[G] Xa như nỗi nhớ
[Am] Tuổi trăng hai mươi
[E7] Qua không biết nữa

[Am] Bỏ quên trong mưa
[G] Hay vươn vấn mãi
[Am] Mùa sen trên tay
[E7] Xin em giữ lấy
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận