- - -
thế bấm
1. Ngày em [F] đến, ngày em [Bb] đến
Dáng thon [F] mềm, bước lên [C] thềm
Bàn chân [F] êm, mưa xuân [Bb] bay, mưa xuân [G7] bay
Theo em [C] đến, theo em [F] đến.

2. Này em [F] yêu, này em [Bb] yêu
Nét yêu [F] kiều, thắm bao [C] chiều
Mà mưa [F] thêu, mưa xuân [Bb] vương, mưa xuân [G7] vương
Ðôi chân [C] ấy, đôi chân [F] ấy.

ĐK:
Ta say trong ân [F] tình em hát tôi [Bb] đàn
Gió mát mái tóc [Eb] bồng ta như hình với [C7] bóng
Xuân ơi xuân vô [F] tận cho lứa đôi [G7] mình
Say sưa nhịp con [C] tim tình yêu tôi [F] em.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận