- - -
thế bấm
Ngày [Bb] đầu tiên đi học
Mẹ [Cm] dắt tay đến trường
Em [Gm] vừa đi vừa khóc
Mẹ [C] dỗ dành yêu [F] thương.

Ngày [Bb] đầu tiên đi học
Em [Cm] mắt ướt nhạt nhoà
Cô [Gm] vỗ về an [Bb] ủi
Chao [F] ôi! Ôi thiết [Bb] tha.

Ngày [Bb] đầu như thế [Cm] đó
Cô giáo như mẹ [F] hiền
Em bây giờ cứ ngỡ
Cô [C] giáo là cô [F] tiên.

Em [Bb] bây giờ khôn [Cm] lớn
Vẫn nhớ về ngày [Gm] xưa
Ngày [Cm] đầu tiên đi [F] học
Mẹ cô cùng vỗ [Bb] về.

Sheet Ảnh 'Ngày đầu tiên đi học'

Ngày đầu tiên đi học sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận