- - -
thế bấm
Ngày còn em bên [Em] tôi đời là [Am] xuân với vạn câu [Em] cười
Ngày còn em bên [B7] tôi trăm niềm vui nhớ thương hờn [Em] dỗi
Ngày còn em bên [G] tôi, ngày còn [C] nghe yêu dấu lên [Em] môi
Tiếng đẹp lời êm trên [Am] môi, có [B7] gì đẹp hơn em ơi

Ngày còn em bên [Em] tôi là còn [Am] mơ với mộng trong [Em] đời
Ngày còn em bên [B7] tôi trăng còn soi bước đôi về [Em] tối
Ngày còn em bên [G] tôi, ngày còn [C] nghe câu hát lên [Em] khơi
Gió lộng chiều ru chơi [Am] vơi, ước [B7] mộng tìm phút [Em] mê đời

Ngày [G] em đến bên [C] tôi, lần [Em] cuối
Mắt lệ nhòa tiếng phân [Am] ly
Khóc một lần cho mãi [B7] mãi
Xa em từ [C] đó nghe rã [B7] rời môi [Em] hôn

Để rồi em xa [Em] tôi trời vào [Am] thu lá đổ ngập [Em] lòng
Để rồi em xa [B7] tôi cho mùa đông tuyết dâng ngập [Em] lối
Còn gì đây em [G] ơi ! còn lại [C] đây trong phút giây [Em] thôi
Giữ đời lời cuối cho [Am] nhau kỷ [B7] niệm mình thuở [Em] ban đầu
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận