- - -
thế bấm
Capo 2
[Em]Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy
Nghe một tiếng ầu [D]ơ nửa đêm bão [Em]giông
[Em]Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa
[D]Nghe một thuở hồng hoang ngựa [Em]qua bến sông

[Am]Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói toả
[G]Nhìn hòn đá [B]lăn nghiêng nghiêng
[Am]Nghiêng nghiêng câu ca dao
[Am]Nghiêng nghiêng mái [Bm]chèo
Dưới bóng cây ngô đồng, có con ngựa dừng [D]chân
Có hai [Bm]người yêu [Em]nhau

[Em]Khớp khớp khớp khớp con ngựa [D]ô ngựa ô ngựa ô
Ngàn năm thương [Em]nhớ đất nước có bao bài [D]ca tình yêu ngựa ô
Để anh đón [E]nàng ơ [A]hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ [Bm]hờ
Cho ai yêu thương [D]nhau bên nhau mãi [Bm]mãi

Có [Em]tiếng vó khớp con ngựa ô ngựa ô ngựa [D]ô
Ngàn năm thương [Em]nhớ đất nước có bao bài [D]ca tình yêu ngựa ô
Để anh đón [Em]nàng ơ [A]hơ, ơ hơ, ơ hơ, ơ [Bm]hờ
Cho ai yêu thương [D]nhau bên nhau suốt [Em]đời

[Em ]Khớp khớp khớp khớp con ngựa [D]ô
Ô ô ô để anh [Em]khớp Khớp khớp khớp con ngựa [D]ô
Ô ô ô để anh khớp [Em]Khớp ô ô khớp Khớp con ngựa [Em]ô, ngựa ô
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận