- - -
thế bấm
Nắng [F] chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh [C7] nữ khép đôi lá [F] rầu
Sợi buồn con nhện giăng [Bb] mau
Em ơi hãy [F] ngủ anh hầu quạt đây.

Lòng [Bb] anh mơ với quạt này
Trăm con chim mộng về bay đầu [Gm] giường
Ngủ đi [F] em mộng bình [Dm] thường
Ngủ đi [Gm] em mộng bình [C7] thường
Ru em sẵn [F] tiếng, thùy dương đôi bờ
Ngủ đi [C7] em, ngủ đi [F] em.

Ngủ [F] đi mộng vẫn bình thường
À ơi có [C7] tiếng thùy dương mấy [F] bờ
Cây dài bóng xế ngẩn [Bb] ngơ
Hồn em đã [F] chín mấy mùa buồn đau
Tay [Fm] anh em hãy tựa đầu
Cho anh nghe [C7] nặng trái sầu rụng [F] rơi.

Sheet Ảnh 'Ngậm ngùi'

Ngậm ngùi sheet(bản nhạc) Ngậm ngùi sheet(bản nhạc) Ngậm ngùi sheet(bản nhạc) Ngậm ngùi sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận