- - -
thế bấm
[Em]đã [Bm7]biết cong môi [Em]từ chối những [Am]điều anh [Bm7]muốn nói.
[Em]đã biết xa lâu thì [Em]nhớ, lần lựa chi mắc [Bm]cỡ.
[Em]Ôi nụ cười mắc liếc chua [Bm7]ngoa, ta về nơi ấy
Buồn ba bốn [Em]ngày, [Bm7]buồn ba [Em]bốn ngày.
[Bm7]đã [Em]biết phố đông nhiều [Em]ngõ, đường yêu [Bm7]đương trắc trở.
Ai lắt léo chi từng câu [Em]nói, cho ngày sau nên nỗi.
Để bây giờ chim cá bặt [Bm]tăm, ta về bên [Bm7]ấy
Buồn năm sáu [Em]ngày, [Bm7]buồn năm [Em]sáu ngày…
ĐK:
[Bm]Xưa đội [Em7]nắng chung đường lá đổ, tim trai tơ nín thở.
Biết bao [Bm7]giờ gặp lại em yêu, lòng bất chợt buồn thiu
Chuyện tưởng đã [Em7]nhiều năm xa lắc, bỗng [Am]tràn đầy trong mắt
[Em7]Xào xạc đưa chiếc lá [Bm7]bay xa, ngồi mà nhớ người ta
Anh đã biết yêu đương từ [Em]đó, mà ngại [Bm7]không [Em]dám nói
Để bây giờ chim cá bặt [Bm7]tăm, ta về bên ấy
Buồn xong vẫn [Em]buồn, buồn [Bm7]xong [Em]vẫn buồn…
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận