- - -
thế bấm
1. Ngài có [C] đó khi con tưởng mình đang cô [Am] đơn
Ngài nghe [G] con khi [F] chẳng ai đáp [C] lời
Ngài yêu [F] con khi mọi [Dm] người lìa bỏ xa [C] con
Khi tình [Am] đời là mối giây [Dm] oan
Ân tình [D7] Ngài hằng luôn chan [G7] chứa.

2. Ngài có [C] đó giang tay chờ đợi con bao [Am] năm
Ngài kêu [G] con mong [F] được con đáp [C] lời
Ngài bên [F] con trên đường [Dm] đời mờ khuất tương [C] lai
Chân mệt [Am] nhoài thập giá trên [Dm] vai
Con [G7] mong đáp tình yêu [C] Chúa.

ĐK:
[C] Ôi con yêu [Am] Chúa quá muộn [F] màng
Con yêu [G] Chúa quá muộn [Em] màng [Am]
[Dm] Ngài đã chiến [C] thắng, con mù lòa Ngài đã chiếu [Am] sáng
[Dm] Ngài tỏa ngát [G] hương và làm con say [Em] mê
Ngài là dịu êm và làm [G] con khao khát ngày [C] đêm.

3. Ngài có [C] đó như bóng hình nào trong con [Am] tim
Ngài bên [G] con thế [F] mà con vẫn [C] tìm
Ngài thương [F] con xoa dịu [Dm] hồn đầy vết thương [C] đau
Tha tội [Am] tình nhẹ gánh gian [Dm] nan
Con [G7] tin Chúa là tình [C] yêu.

Sheet PDF 'Ngài có đó'

3735.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận