- - -
thế bấm
Nếu lúc [Em] trước ta không định gặp nhau
[E7] Thì bây [Am] giờ đâu có chuyện thương [Em] đau
Nếu lúc [G] trước ta đừng xây giấc [D] mộng
Thì bây [B7] giờ đâu khóc tình dở [B7] dang

Nếu lúc [Em] trước ta không nhìn hàng mi
[F] Thì bây [Am] giờ đâu có chuyện biệt [Em] ly
Nếu lúc [G] trước ta đừng say đắm [D] nhiều
Thì bây [B7] giờ đâu khóc tình đắng [Em] cay

Xin trả lại anh giây phút tơ [B7] vương
Xin [Em] trả lại anh năm tháng yêu [Am] đương
Ai bảo ngày xưa mắt anh tha [B7] thiết
Em [Am] tưởng tình yêu bất [Em] diệt
Ai [C] ngờ buồn dâng xót [B7] xa

Nếu lúc [Em] trước ta không định gặp gỡ
[E7] Thì bây [Am] giờ đâu có chuyện nhung [Em] nhớ
Nếu lúc [G] trước ta đừng mơ ước [D] nhiều
Thì bây [B7] giờ đâu thấy lòng đớn [Em] đau
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận