- - -
thế bấm
1. [Am] Có dòng sông nào không chảy [C] về xuôi
[D7] Có biệt ly [G] nào chẳng gây [C] ngậm ngùi
Người [A] dưng ơi, gieo chi [Dm] thương nhớ
Để một [G] đời mang nợ [E7] tình nhau

2. [Am] Có ngày xưa nào quay trở [C] lại đâu
[D7] Có ngày sau [G] nào sẽ thôi [C] muộn sầu
Thời [A] gian ơi, gây chi [Dm] ngăn cách
Để suốt [Em] đời mang nặng [Am] tình đau

ĐK: Người đã [Am] đến bên tôi thật [F] lạ
Bằng lời [C] nói [G] bên tai thật [F] nhẹ
Bằng nụ [Em] cười trên môi rất [G] khẽ rồi [Am] đi

Mà gây [C] gió gây mưa lòng [F] này
Mà gây [Am] bão [G] gây giông tình [F] này
Mà gây [Em] sầu tim tôi [E7] chất ngất từ đây

3. [Am] Nếu ngày sau này ta gặp lại [C] nhau
[D7] Có còn quay [G] về luyến lưu buổi [C] đầu
Chỉ [Am] cần không gọi người [Em] dưng
Muối kia vẫn [Dm] mặn, xin gừng [Am] còn cay
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận