- - -
thế bấm
[Dm] Đêm... buông xuống [A7] dần
[Dm] Đêm... đang rất [A7 ]gần
[Dm]Em... đang thấy [C]mình mỏng [A7]manh
[Dm]Em... biết [C]mình đã rất yêu [A7]anh
[Dm ]Khi ta bên nhau, em [A7]đã cố muốn cất giấu niềm yêu [Dm]thương anh từ lâu dường như [C ]đã muốn vỡ [A7 ]oà...
[Dm]Khi em trông anh cùng [A7 ]tay trong tay bên ai, vội quên [F]đi mới hôm qua anh đã [C ]nói sẽ đợi [A7 ]em...
[Dm ]Gió hỡi gió... gió [C]mang anh đi rất [A7]xa, để [Dm]hôm nay ta mất nhau... Em đã [F]nói [C]được gì [A7]đâu?
[Dm]Nếu có biết trước, em sẽ [C ]không mãi cố [A7] giấu những nỗi [Dm ]niềm...
Em đã [F ]từng hơn một [A7 ]lần định nói [Dm ] rằng, em biết [F ]mình không thể [A7 ]nào thiếu [Dm ]anh...
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận