- - -
thế bấm
1. [Dm] Này lâm ơi đến bên em [F] ngồi
[Dm] Nghe tình yêu trong em chứa [F] chan
[Dm] Nào cơ man biết bao ân [F] cần
[Dm] Như người điên được [Bb] yêu mặt trăng ngày [G] thu, ngày nắng [A7] tươi
[Dm] Như người điên được [Bb] ôm rừng cây màu [G] xanh mùi lá [A7] thơm

2. [Dm] Này lâm ơi tháng ba em [F] nằm
[Dm] Nghe niềm vui trong em nín [F] thinh
[Dm] Nào cơ man biết bao mơ [F] màng
[Dm] Như người say nằm [Bb] không nhìn đêm cười [G] như chờ nắng [A7] lên
[Dm] Như người mê ngồi [Bb] ôm ngày qua, rồi [G] tin ngày tới [A7] vui

* [Dm] Như người điên ngồi [Bb] nơi phòng không và [G] tin mình thấy [A7] yên
[Dm] Như dòng sông cạn [Bb] khô từ lâu rồi [G] tin ngày nước [A7] lên
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận