- - -
thế bấm
ukulele: A C#m7 Dsus2 và A
guitar: A C# D A

Này em [A]ơi, trăm năm sau.
Những ưu [C#m7]phiền kia sẽ về đâu?
Biết cuộc [Dsus2]đời mình phù du lắm em [A]ơi.
Ngày hôm [A]qua, em vui ca
Chớ sao [C#m7]hôm nay em buồn bã.
Có sao [Dsus2]đâu, rồi sẽ qua thôi.
Có sao [A]đâu.

chorus:

Và rồi nắng gió trong cuộc [A]đời theo thời gian, em biết đấy.
Có sao [C#m7]đâu, em đôi mươi, em có thấy.
Em có trong [Dsus2]tay, em với hôm [A]nay, chỉ một lần.
Mà này có biết khi mình [A]cười, em rạng ngời nhiều trông thấy.
Trái đất [C#m7]đây, như khi xưa trăm năm quay.
Nhưng đến hôm [Dsus2]nay, vui vì có em trong đời [A]này.

Mà này em [A]ơi, không bao lâu.
Những chuyến [C#m7]tàu đưa ta về nhau.
Bắt chuyến [Dsus2]đầu hay đợi nhau, bắt chuyến [A]sau?
Cuộc đời này [A]vui bao nhiêu đâu.
Có đôi [C#m7]câu em ơi thôi giận nhau.
Khóc cho [Dsus2]sâu, và cười cho [A]lâu.

chorus:
Và rồi nắng gió trong cuộc [A]đời theo thời gian, em biết đấy.
Có sao [C#m7]đâu, em đôi mươi, em có thấy.
Em có trong [Dsus2]tay, em với hôm [A]nay, chỉ một lần.
Mà này có biết khi mình [A]cười, em rạng ngời nhiều trông thấy.
Trái đất [C#m7]đây, như khi xưa trăm năm quay.
Nhưng đến hôm [Dsus2]nay, vui vì có em trong đời [A]này.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận