- - -
thế bấm
Nâu [A]... tựa mắt em tan vào anh, [A]
Tựa [A]tóc em đan vào anh, [D]
Tựa [D]lúc ta tan vào nhau. [E]
Nâu. [A].. là lúc ta tan vào đêm, [A]
Ngày [A]tháng rong chơi rồi quên, [D]
Để yêu [D]thêm ngày sẽ đến... [E]
Thoáng nâu trong chiều [F#m]giữ yêu cho nhiều, [D]
Giữ như đầu tiên [E]...
Thoáng nâu cho vừa [F#m]những đêm giã từ, [D]
Để mang thêm nhớ... [E]
[A]Nhớ mãi những bước chân lặng lẽ cuối phố [A]vắng như là bóng [D]dáng thấp thoáng con phố nâu.. [E].
[A]Nhớ mãi nỗi nhớ mang màu tóc ấy thấp thoáng [A]như màu mắt [D]đắm đuối chìm vào trong nhau [E]...
[A]Nhớ mãi những phút giây gần gũi tay đan tay [A]cho tình ấm [D]mãi ấm mãi trong mắt nâu [E]...
[A]Nhớ mãi những lúc ai hờn dỗi [A]cho đêm như thêm dài mãi [D]vắng mãi gọi màu nâu nhớ... [E]
Nhớ thẫn thờ [A]... người thương ơi. [A]
Nâu [A]... là lúc em xa rời anh [A]
Để nhớ [A]in lên màu nâu, [D]
Màu nhớ [D]khi ta nhìn nhau [E].
(oh woo oh...)
Nâu [A]... là lúc thương em là thế [A],
Và [A]nhớ em hơn vì thế [D],
Để nâu [D]in màu nhung nhớ [E]...
Thoáng nâu trong chiều [F#m]giữ yêu cho nhiều [D],
Giữ như đầu tiên [E]...
Thoáng nâu cho vừa [F#m]những đêm giã từ [D],
để mang thêm nhớ [E]...
[A]Nhớ mãi những bước chân lặng lẽ [A]cuối phố vắng như là bóng [D]dáng thấp thoáng con phố nâu[E]...
[A]Nhớ mãi nỗi nhớ mang màu tóc [A]ấy thấp thoáng như màu mắt [D]đắm đuối chìm vào trong nhau [E]...
[A]Nhớ mãi những phút giây gần gũi [A]tay đan tay cho tình ấm [D]mãi ấm mãi trong mắt nâu [E]...
[A]Nhớ mãi những lúc ai hờn dỗi [A]cho đêm như thêm dài mãi [D]vắng mãi gọi màu nâu nhớ [E]...
Nhớ thẫn thờ [A]... (oh oh...)
Dù biết [D]có những lúc anh đã sai [E],
Để em [F#m]mang trong tim bao thất vọng [D].
Thì [D]vẫn mãi ước muốn em thứ tha [E],
Để mình [E]được ngồi lại bên nhau mãi [E]...
[A]Nhớ mãi những bước chân lặng lẽ [A]cuối phố vắng như là bóng dáng [D]thấp thoáng con phố nâu [E]...
[A]Nhớ mãi nỗi nhớ mang màu tóc [A]ấy thấp thoáng như màu mắt [D]đắm đuối chìm vào trong nhau [E]...
[A]Nhớ mãi những phút giây gần gũi [A]tay đan tay cho tình ấm [D]mãi ấm mãi trong mắt nâu [E]...
[A]Nhớ mãi những lúc ai hờn dỗi [A]cho đêm như thêm dài mãi vắng [D]mãi gọi màu nâu nhớ [E]...
Nhớ thẫn thờ [A]...
(oh woo oh...)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận