- - -
thế bấm
[C] Cái tay cái tay cái tay bắt lấy cái tay
Túm lấy cái [F] chân vớ được cái [Dm] đầu
Cái đầu rất [G] to cái chân rất [C] dài

Bay cao [C] nào nhảy cao [G] nào
Bay cao [Am] nào nhảy cao [C] nào
[G] Nào nhảy cùng Zin [C] Zin

Bay cao [C] nào nhảy cao [G] nào
Bay cao [Am] nào nhảy cao [C] nào
[G] Nào nhảy cùng Zin [C] Zin ..Zìn Zín
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận