- - -
thế bấm
Nằm [A] nghe em hát trên vùng [D] biển
Ôi giọng buồn như nắng ngất [E7] ngây
Xao [Abm] xuyến vàng [F#m] trưa bờ cát [C#m] xa
Như [D] anh như [C#] em còn hôm [E7] nay [A]

Nằm nghe em hát trên vùng [D] biển
Ôi ngọt [Bm] ngào [F#m] như sóng vỗ [C#7] miên man
Xa [Abm] khuất ngàn [F#m] khơi màu nước [C#m] xanh
Như tình [D] yêu dành [E7] riêng đôi [A] ta [D]

Giữa khoảng trời [D] xanh [A] sóng gọi hồn [F#m] anh
Em một [E7] mình và [F#m] nỗi nhớ trong [Bm] anh.
[F#m] Ngày mai xa [C#m7] cách [F#m] nằm nghe sóng [A] gọi
Giọt buồn [E7] nào trong [F#m] khoé mắt long [C#m] lanh [E7]
Ngày mai xa [Bm] cách nằm nghe sóng [B7] gọi
Những ngậm [E7] ngùi để nhớ nhau [F#m6] thêm [A]

Nằm nghe em hát trên vùng [D] biển
Anh chợt [Bm] buồn khi [F#m] nghĩ lúc xa [Abm] em
Rồi [D] mai có còn [F#m] trong tiếng [Abm] hát
Riêng một [Bm] đời anh như [E7] mãi mãi bên [A] em

Sheet PDF 'Nằm nghe em hát trên vùng biển'

1795.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận