- - -
thế bấm
Tiếng thét sắt [Am], tiếng thét [F]ghita
Viễn [F]chinh khắp Thế gian
Đó [Dm]chính là sức hút kim lọai [Am]
Từng [E]nốt sắt găm những sợi gân [E7]
Tiếng hát sắt [Am], bản nhạc [Am]sắt
Xoáy qua [E]những lỗ tai
Bám [Dm]vào hồn rồi mãi không rời
Từ [E]trường thế giới nghiêng [E7]
ref: NAM [Am]CHÂM
những cú rif, những cú rif
rất nóng đảo điên những ngón tay
quay quay ngược vòng máu tuần hoàn shock!
thế giới nghiêng
tiếng hát sắt, bản nhạc sắt
xoay qua những lỗ tai bám vào hồn rồi mãi không rời
từ trường thế giới nghiêng
Nam châm...
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận