- - -
thế bấm
Mẹ [D] ơi hoa [G] cúc hoa [A] mai nở [D] rồi
Giờ [Bm] đây đời [Em] con đang còn lênh [D] đênh
Đèo [Em] cao gió [Bm] lộng ngày đêm bạt [G] ngàn
Áo [Em] trận sờn vai bạc [A] màu
Nhìn xuân về lòng buồn mênh [A7] mang

Ngày [D] đi con [G] hứa xuân [A] sau sẽ [D] về
Mà [Bm] nay đã [Em] bao xuân rồi trôi [D] qua
Giờ [Em] đây chắc [Bm] mẹ già tóc bạc [G] nhiều
Sớm [Em] chiều vườn rau vườn [A] cà
Mẹ biết [A7] nhờ cậy vào tay [D] ai?

Đêm [G] nay núi [Em] rừng gió nhẹ sang [G] xuân
Thoáng [G] mùi mai nở đâu [D] đây
Nghe [Bm] lòng lạc loài chơi [A7] vơi
Khi [F#m] xưa, những [A7] ngày binh lửa chưa [F#m] sang
Bếp [A] hồng quây quần bên [Bm] nhau
Nghe [A7] Mẹ kể chuyện đời [D] xưa

Mẹ [D] ơi con [G] hứa con [A] sẽ trở [D] về
Dù [Bm] cho, dù [Em] cho xuân đã đi [A] qua
Dù [Em] cho én [Bm] từng bầy bay về [G] ngàn
Dẫu [Em] gì rồi con cũng [A] về
Chỉ bên [A7] Mẹ là mùa xuân [D] thôi

Sheet Ảnh 'Mùa xuân của mẹ'

Mùa xuân của mẹ sheet(bản nhạc) Mùa xuân của mẹ sheet(bản nhạc) Mùa xuân của mẹ sheet(bản nhạc) Mùa xuân của mẹ sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận