- - -
thế bấm
Điệu: Disco
[F]Cùng nhau múa xung quanh vòng
[Dm]Cùng nhau múa cùng [C7]vui
[F]Cùng nhau múa xung quanh vòng
[C7]Vui cùng nhau múa[F] đều.
[F]Nắm tay nhau, bắt tay nhau
[Gm]Vui cùng vui múa [C7]ca
[F]Nắm tay nhau, bắt tay nhau
[C7]Vui cùng vui múa [F]đều.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận