- - -
thế bấm
Em ra đi mùa [C] thu, [G] mùa thu không trở [C] lại [Am]
Em ra đi mùa [Em] thu,[Dm] sương mờ giăng âm [G] u
Em ra đi mùa [C] thu, [G] mùa thu không còn [C] nữa [Am]
Đếm lá úa mùa [Em] thu, [G] đỏ sầu ngập tim [C] tôi [C7]

[F] Ngày [G] em [C] đi
Nghe chơi vơi não [Em] nề
Qua [Dm] vườn Luxem [G] bourg
Sương [F] rơi che phố [G] mờ
Buồn này ai có [C] mua?

[F] Từ [Em] chia [Am] ly
Nghe [Dm] rơi bao lá [F] vàng
Ngập giòng nước sông [Em] Seine
Mưa rơi trên phím [G] đàn
Chừng nào cho tôi [G7] quên

Hôm em ra đi mùa [C] thu, [G] mùa không trở [C] lại [Am]
Lá úa khóc người [Em] đi, [Dm] sương mờ dâng lên [G] mi
Em ra đi mùa [C] thu, [G] mùa lá rơi ngập [C] ngừng [Am]
Đếm lá úa sầu [Em] lên, [G] bao giờ cho tôi [C] quên

Sheet Ảnh 'Mùa thu không trở lại'

Mùa thu không trở lại sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận