- - -
thế bấm
Mùa [C] thu không anh em buồn một mình
Cỏ [G] cây xanh xao chết [C] từ ngày nào
Mùa [F] thu không anh rừng [Em] thu mông mênh
Lá [G] vàng rụng sầu anh có hay đâu.

Mùa [C] thu không anh em về một mình
Đường [G] mưa bay nhanh lối [C] mòn gập gềnh
Mùa [F] thu không anh hồn [Em] thu ru êm
Tiếng [G] buồn gọi về chua xót tình [C] mê.

Mùa [Am] thu không anh giá buốt tim em
Tình [G] yêu mong manh mây [C] trời nương cánh
Mùa thu không anh mùa [F] thu không anh
Núi [G] đồi ngã bóng chiều hắt [C] hiu.

Mùa [C] thu không anh con đường ngập ngừng
Mình [G] em lang thang đếm [C] từng ngọn buồn
Mùa [F] thu không anh rừng [Em] thu riêng em
Nức [G] nở từng giờ sương khói chiều [C] thu.

Sheet PDF 'Mùa thu không có anh'

3171.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận