- - -
thế bấm
Mưa Sài Gòn còn nhớ không [Dm] em
Những hàng [Gm] me lá rũ trên [A7] cành
Những đêm mưa đèn khuya lấp [Bb] lánh
Mưa ướt [A7] dầm đường phố buồn [Dm] tênh [A7]

Mưa Sài Gòn còn nhớ đôi [Dm] ta
Bước cùng [Gm] nhau quán nhỏ la [A7] cà
Quán tình ca ly cà phê [Bb] đắng
Nay vắng [A7] rồi lòng thấy xót [Dm] xa [Gm][Dm]

Buồn [C] em ơi cơn mưa xứ [A7] người
Sao ngỏ hồn bỗng thấy [Dm] đơn côi
Từng cơn [Gm] mưa giăng đầy khắp [F] lối
Anh bùi [A7] ngùi nhớ quá [F] em ơi

Buồn em [C] ơi cơn mưa xứ [A7] người
Mưa vào hồn lòng nhớ xa [Dm] xôi
Từng cơn [Gm] mưa giăng đầy khắp [F] lối
Nhớ Sài [A7] Gòn nhớ quá em [F] ơi

Mưa chiều nào ghế đá công [Dm] viên
Nép bên [Gm] hiên hứng giọt mưa [A7] chuyền
Áo dầm mưa ướt màu cánh [Bb] kiến
Anh ngắm [A7] nhìn mộng ước tình [Dm] duyên
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận