- - -
thế bấm
Mưa [C] rơi chiều nay vắng [Am] người [Dm]
Bên thềm gió [G7] lơi
Mơ bóng ngàn [C] khơi
Mưa [C] rơi màn đêm xuống [Am] rồi [Dm]
Mây sầu khắp [G7] nơi
Thương nhớ đầy [C] vơi.

Bâng [C] khuâng nghe tiếng tơ dịu dàng
Nhìn lá úa theo hoa tàn
Tiếc [G7] thay phút giây lìa [C] tan.

Ai đi như xóa bao lời [G7] thề.
Thuyền theo nước trôi không về
Thấu [F] cùng lòng ai não [G7] nề
Riêng chốn phòng [C] khuê.

Mưa [C] rơi đìu hiu dưới [Am] trời [Dm]
Ðêm dài vắng [G7] ai
Thương nhớ nào [C] nguôi.

Sheet Ảnh 'Mưa rơi'

Mưa rơi sheet(bản nhạc) Mưa rơi sheet(bản nhạc) Mưa rơi sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận