- - -
thế bấm
Trời đã khuya rồi [Dm] đấy
Trăng chênh [A7] chếch xuyên ánh qua [Dm] mành
Trời đã khuya rồi [Gm] đấy, mưa trên [Bb] xóm xa ánh đô [F] thành
Đường ngoài kia không xôn xao, không đẹp vì đèn [A7] màu
Ôi! Đường dài hun hút với đêm [Dm] thâu
Bước [D7]chân ai qua [Gm] mau, dưới mưa nghe nao [Bb] nao
Lộng tiếng còi tàu thét [A7] lâu

Nằm giữa đêm ngoại [Dm] ô
Nghe mưa [A7] rớt trên khóm tre [Dm] già
Thầm nhớ ai ngoài [Gm] xa
Đang tranh [Bb] đấu cho nước non [F] nhà
Người anh tôi không quen ơi! Mưa rừng về ngập [A7] trời
Mưa làm chi cho ướt áo anh [Dm] tôi
Đến [D7]mai khi nơi [Gm] nơi
Gió yên mưa thôi [F] rơi mời anh [A7] qua làng [Dm] tôi

[F] Đây ngoại [Bb] ô, nhạt [Am] ánh đèn [Gm] khuya
Đèn vàng hiu [C] hắt soi con [F] đường mờ mờ bóng [Dm] mưa
[Bb] Nhưng tin yêu thắm lòng [A7] ta
[F] Xin tặng [Bb] anh, người [Am] trai vì [Gm] dân
Nụ cười em [C] gái yêu, với tình [F] yêu như ánh [Dm] xuân
[Gm] Mang theo anh [C] những lúc hành [F] quân

Để những đêm trời [Dm] khuya
Mưa tí [A7] tách như đếm canh [Dm] dài
Ở chốn xa ngoài [Gm] kia, nơi biên [Bb] giới sương khuất cây [F] đồi
Người anh tôi không quen ơi! Trên đường diệt giặc [A7] thù
Nếu chợt nghe tim ấm giữa xa [Dm] xôi
Gió [D7]mang ra biên [Gm] khu
Mến [F] trao anh câu ca một đêm [Bb] mưa ngoại [Dm] ô

Sheet Ảnh 'Mưa đêm ngoại ô'

Mưa đêm ngoại ô sheet(bản nhạc) Mưa đêm ngoại ô sheet(bản nhạc) Mưa đêm ngoại ô sheet(bản nhạc) Mưa đêm ngoại ô sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận