- - -
thế bấm
[Am] Khi gió [Em] đồng ngát [Am] hương, rợp trời [Em] chim én lượn
[Am] Cây nẩy [Em] đầy chồi [Am] xanh, mây [Dm] trắng bay yên lành
Em [Am] chợt đến bên anh, dịu dàng [G] như cơn gió [Em] nhẹ
Và lòng anh để ngỏ cho tình [Dm] em mơn man.

Em [Am] là cánh én [C] mỏng chao xuống [Am] giữa đời anh
Cho lòng anh xao [Dm] động thành mùa xuân ngọt [E7] ngào
Én [Am] về, én lại [C] xa, mùa [Dm] xuân không ở [G] lại
Bên [C] anh em gần [F] mãi nên đời [E7] vẫn đời vẫn xuân [Am] trào

Sheet PDF 'Mùa chim én bay'

3647.pdf
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận