- - -
thế bấm
Rồi chiều nay hè trở về [Bm] đây [Em]
Phượng thắm [Em] ơi phượng thắm rơi [F#m] đầy
Lại cách xa nhau chín mươi [Bm] ngày
Hay [D] là một thế kỷ [G] dài
Mà lòng ai đang khóc [F#] ai [Bm]

Một ngày nào mình mới gặp [Bm] nhau
Phượng đã [Em] phai ve trắng ru [F#m] sầu
Tà áo xưa nay vẫn tươi [Bm] màu
Sân [D] trường rủ bóng âu [G] sầu
Khóc [F#m] đời chia rẽ tình [Bm] sâu

Mai [Bm] đây đường ngược đường xuôi
Nhớ nhau trong [E] đời
Xin cứ tìm lại lưu bút [Bm] thôi
Đời [F#m] trai chinh chiến ngang [A] trời
Súng gươm là [Bm] bạn
Và bút [D] nghiên là [F#] cố nhân [Bm] thôi

Nhạc sầu rơi tan tác người [Bm] ơi
Giờ phút [Em] chia tay đến nơi [F#m] rồi
Ngàn tiếc thương ghi lấy đôi [Bm] lời
Mai [D] này dù cách phương [G] trời
Thì [F#m] xin người hiểu lòng [Bm] tôi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận