- - -
thế bấm
TONE GOC C#m, Am CAPO NGAN 4

Ngủ [Am]quên trên thảm cỏ xanh ướt mềm
Ngày [F]qua như hoa nhẹ rơi bên thềm
[C]Sương khuya đã về rồi mà đời [G]đâu hay

[Am]Nghiêng đôi tay nghìn tia khát vọng
[F]Nghiêng cơn say tìm quên khát vọng
[C]Nghiêng đi cả cuộc đời về miền [G]mây bay

Đừng ngủ [Am]quên trên thảm cỏ xanh ướt mềm
Đừng [F]chờ đêm thâu nhẹ buông bên thềm
[C]Đừng hờn dỗi cuộc đời và đừng [G]âu lo

Dù [Am]cho đôi tay mòn theo tháng ngày
Dù [F]cho cơn say hoài những tháng ngày
[C]Xuân kia dẫu tàn rồi còn một [G]nhành mai

Giọt nắng [Am]ấm mang đến bên ta một ngày [F]mới
Gió [C]lên ngàn ngọn buồm đang vẫy [G]gọi
Từ tận [Am]đáy sâu nơi những khát vọng mồ [F]côi
Là [C]ngắm ánh dương kia đang ngập tràn về [G]muôn nơi

coda
Và ta [Am]sẽ đi [D]về cuối chân trời
[F]Những cánh chim xa không lưu dấu [G]vết trên những tầng trời
Và ta [Am]sẽ giữ ngọn [D]lửa đang cháy nơi tim [F]này
Hơi ấm cho ta cho đêm tận [G]tan cuộc rong chơi

solo
[Am] [F] [C] [G] [Am] [F] [C] [G]

Đừng ngủ [Am]quên trên thảm cỏ xanh ướt mềm
Đừng [F]chờ đêm thâu nhẹ buông bên thềm
[C]Đừng hờn dỗi cuộc đời và đừng [G]âu lo

Dù [Am]cho đôi tay mòn theo tháng ngày
Dù [F]cho cơn say hoài những tháng ngày
[C]Xuân kia dẫu tàn rồi còn một [G]nhành mai

Giọt nắng [Am]ấm mang đến bên ta một ngày [F]mới
Gió [C]lên ngàn ngọn buồm đang vẫy [G]gọi
Từ tận [Am]đáy sâu nơi những khát vọng mồ [F]côi
Là [C]ngắm ánh dương kia đang ngập tràn về [G]muôn nơi

coda
Và ta [Am]sẽ đi [D]về cuối chân trời
[F]Những cánh chim xa không lưu dấu [G]vết trên những tầng trời
Và ta [Am]sẽ giữ ngọn [D]lửa đang cháy nơi tim [F]này
Hơi ấm cho ta cho đêm tận [G]tan cuộc rong chơi

[D#]bắn mình qua những đêm dài
[F]nuôi hồn ta lớn lên theo tháng ngày [G]đong đầy [D] [D#] [D] [D#]
[D#]tiếng niềm tin đã phai mờ
và mơ lai [F]mơ những những giấc mơ tràn [G]đầy [D] [C] [G]

Giọt nắng [Am]ấm mang đến bên ta một ngày [F]mới
Gió [C]lên ngàn ngọn buồm đang vẫy [G]gọi
Từ tận [Am]đáy sâu nơi những khát vọng mồ [F]côi
Là [C]ngắm ánh dương kia đang ngập tràn về [G]muôn nơi

Giọt nắng [Am]ấm mang đến bên ta một ngày [F]mới
Gió [C]lên ngàn ngọn buồm đang vẫy [G]gọi
Từ tận [Am]đáy sâu nơi những khát vọng mồ [F]côi
Là [C]ngắm ánh dương kia đang ngập tràn về [G]muôn nơi

coda
Và ta [Am]sẽ đi [D]về cuối chân trời
[F]Những cánh chim xa không lưu dấu [G]vết trên những tầng trời
Và ta [Am]sẽ giữ ngọn [D]lửa đang cháy nơi tim [F]này
Hơi ấm cho ta cho đêm tận [G]tan cuộc rong chơi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận