- - -
thế bấm
Một [Am] ngày không có [Dm] em
Là [Am] lòng anh tan [C] nát
Cả [Am] trời mây u [F] ám
Thời [E7] gian vẫn âm [Am] thầm
Âm [Dm] thầm hằn trên [Am] bia đá [E7] xanh.

Một [Am] ngày không có [Dm] em
Là [Am] lòng anh se [C] thắt
Cả [Am] ngàn cây im [F] tiếng
Chịu [E7] tang khóc mối [Am] tình
Mối [Dm] tình như nghĩa [C] trang lạnh [Am] lùng

Đường [Am] mây lối gió ai người [E] hay
Tình [E7] yêu chấp cánh ra biển [Am] khơi
Trời [F] cao man mác xanh nghìn [E] đời
Bụi [Dm] hồng lắm gót kiếp thương [E] vay
Mùa không [Am] lạnh mà [E] sao hồn băng [E7] giá.

Một [Am] ngày không có [Dm] em
Tuổi [Am] hồng thành vô [C] nghĩa
Tình [Am] chờ còn chưa [F] mất
Tình [E7] yêu đã tan [Am] tành
Tan [Dm] tành tựa sương [E7] khói chiều [Am] hoang.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận