- - -
thế bấm
1.Người đến bên ta bằng [E7] đôi mắt
Nhìn thấu trong tim [Am] mầu hiu hắt
Người [A] đến bên ta bờ [Dm] xa sóng vỗ
[G] Miền nắng giam khô một [C] con nước lũ
[F] Loài thú trong cơn ngủ [Dm] mê
Rừng lá sương lam [E7] nắng về

2. Người đến bên ta mùa đông hoa [E7] tuyết rơi
Mùa tuyết qua đi, mùa [Am] xuân còn đương mới
Một [A] đóa bâng khuâng màu [Dm] e ấp
Biết đâu ngày [G] sau một tiếng yêu em dù [C] chưa nói
Đã nghe quặn [F] đau một chút dư hương vừa [E7] khơi
Một thoáng mây trôi [Am] mà thôi [G][E7]

ĐK: Trái tim nào [Dm] vỡ bao giờ
[G] Chắc cũng không đau bằng tình [C] trót lỡ
[F] Tình chưa đến duyên [Dm] vội đi
Thì thôi đến làm [E7] chi

3. Chỉ có em đến bên ta bằng đôi [E7] mắt thôi
Nhìn thấu suy nghĩ trong ta dù [Am] thật hoặc gian dối
Một [A] tấm gương soi mình [Dm] trong đó
Nếu cho là [G] sai, một tiếng yêu em dù [C] chưa dám
Có đau lòng [F] ai, chẳng lẽ yêu ai là [E7] sai
Chẳng lẽ yêu em còn [Am] ai
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận