- - -
thế bấm
Một con [F] vịt xoè ra hai cái cánh
Nó kêu [C] rằng quác quác [F] quác quạc quạc [C] quạc
Gặp hồ [F] nước nó bì bà bì bõm
Lúc lên [C] bờ vẫy cái cánh cho [F] khô.

Sheet Ảnh 'Một con vịt'

Một con vịt sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận