- - -
thế bấm
1. Dù [D] mai em đưa [Bm] anh
Về nơi không mái [G] tranh xa xôi lạnh [D] lùng
Một [Em] đêm [A] có ánh [Em] sao trời [A] cao
Tim nao [Bm] nao [E] đường về xôn [A] xao.

2. Rồi [D] đây ai đưa [Bm] em
Về nơi ấm [G] êm trăng soi đầy [D] thềm
Nhìn [Em] nhau [A] khẽ nói [Em] câu thời [A] gian trôi qua [D] mau
[G] không phai lạt [A] đâu.

ĐK:
Một chiều [D] đông bên [Em] sông thuyền [F#m] lênh đênh cập [D] bến
Đừng [G] qua em ơi, [A] sông nhuốm sương [D] chiều.
Một [F#m] lần vương thương [Bm] yêu và [Em] vui không bao [G] nhiêu
Chờ [D] xuân tươi kheo sắc thắm muôn [A] nơi

3. Chiều [D] nay nghe chơi [Bm] vơi
Nhìn chiếc lá sắp [G] rơi, mưa giăng đầy [D] trời
Ngời [Em] sáng, [A] khoé mắt [Em] em mừng [A] vui nghe qua [D] đêm
[G] Thôi đừng gọi [D] tên.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận