- - -
thế bấm
Mỗi độ trăng [Am] về, mang đầy nhớ [C] mong
Lòng chợt bâng [G] khuâng, một cuộc tình [Am] xa
Những giọt mưa [Am] buồn, trôi theo từng nhánh [C] sông
Ngày vui qua [G] mau, ngày buồn còn [Am] đây.

ĐK:
Cho dù xa [Am] nhau, nhưng không mất [G] nhau
Cho dù gần [Dm] nhau, nhưng không có được [Am] nhau
Em về với [G] em, tôi [E7] về với [Am] tôi
Một dòng sông đi [G] qua, có [E7] nhớ cuộc tình [Am] xa.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận