- - -
thế bấm
1. Thằng [Em] bé tay cầm tờ [G] vé
Số [Am] đây số xổ chiều [F] nay
Vé [D] số vé số [G] đây
Mắt xanh [Am] xao giọng rao nghe [C] buồn
Bước lang [D] thang vào [Bm] nơi đông [Em] người.

ĐK1:
[Em] Ôi tiếng [C] rao nghe buồn làm [Em] sao
Thơ [D] ngây em bán đi [G] rồi
Tiếng [Am] rao như lời thở [F] than
Xót [Em] xa cho đời mồ [C] côi
Không [D] người gọi tên bằng [G] má. [B7]

[Em] Ôi Sài [G] Gòn đèn dỏ đèn [C] xanh
Em [D] đi giữa phố không [G] đèn
Đếm tương [Am] lai qua từng con [F] số
Buớc lang [C] thang qua từng con [G] phố
Những yêu [D] thương đem [Bm] bán cho [Em] người.

2. Thằng [Em] bé tay cầm tờ [G] vé
Số [Am] đây số xổ chiều [F] nay
Vé [D] số vé số [G] đây
Mắt lo [Am] âu chợt nghe đêm [C] về
Mái hiên [D] ai làm [Bm] nơi em [Em] nằm.

ĐK2:
[Em] Ôi giấc [C] mơ trong đời mồ [Em] côi
Em [D] mơ cắp sách đến [G] trường
Em [Am] mơ bạn bè đùa [F] vui
Em [Em] mơ gia đình yêu [C] thương
Mơ [D] người gọi tên bằng [G] má. [B7]

[Em] Ôi Sài [G] Gòn đèn đỏ đèn [C] xanh
Nghiêng [D] nghiêng cao ốc đô [G] thành
Biết [Am] bao con người giàu [F] sang
Biết [C] bao con người lang [G] thang
Hãy yêu [D] thương bao [Bm] trái tim [Em] nghèo.

* May [D] mắn em bán cho [Am] người
May [D] mắn em bán cho [G] đời
Trong em còn [D] lại đắng [Bm] cay riêng [Em] mình.

Ai [D] biết cho kiếp con [Am] người
Sung [D] sướng đau khổ trong [G] đời
Xin cho thật [D] nhiều trái [Bm] tim yêu [Em] người.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận