- - -
thế bấm
Con [F] cò bé [Dm] bé nó [Bb] đậu cành [Gm] tre
Đi không hỏi [Bb] mẹ biết [C] đi đường nào
Khi [F] đi em [Dm] hỏi, khi [Gm] về em [C] chào
Miệng [F] em chúm [Am] chím mẹ [Gm] yêu [C] không [F] nào.

Sheet Ảnh 'Mẹ yêu không nào'

Mẹ yêu không nào sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận