- - -
thế bấm
[C]A á ru [G7]hời ơ hời [C]ru
Mẹ [C]thương con có hay chăng
Thương [F]từ khi thai nghén trong [G7]lòng
[C]Mấy nắng sớm chiều mưa [G7]ròng
Chín [C]tháng so chín [Dm]năm, gian [Em]khó tính khôn [Am]cùng
[C]A á ru [G7]hời ơ hời [C]ru.
[F]Kháng chiến [Am]đã giành đất [C]nước về cho [Em]đời
[Am]Bóng đất [C]nước hình như [Dm]bóng dáng con [G7]tôi
[F]Ôm con ra mái [Dm]hiên nhìn đàn [Am]chim rộn ràng [G7]hót
[C]Giữa (ư) mùa [F]xuân mừng [G7]con sẽ góp [Am]phần
Tương [C]lai con đẹp [Em]lắm
[Am]Mẹ ngắm con [G7]cười [Am]a á ru [G7]hời ơ hời [C]ru.
Miệng [C]con chúm chím xinh xinh
Như [F]đài hoa đang hé trên [G7]cành
[C]Khát nắng sớm và sương [G7]lành
Lá [C]thắm rung cánh [Dm]tay, ôm [Em]ấp lấy hoà [Am]bình
[C]A á ru [G7]hời ơi hời [C]ru.
[F]Nhớ những [Am]lúc mừng con [C]lẫy rồi con [Em]ngồi
[Am]Thoáng thấy [C]đó hình như [Dm]bóng dáng bao [G7]người
[F]Đang vươn lên đấu [Dm]tranh ngày càng [Am]lớn ngày càng [G7]tiến.
[C]Bước (ư) càng [F]nhanh giờ [G7]con con biết đi [Am]rồi
Đi [C]trên con đường [Em]lớn
[Am]Mẹ hát muôn [G7]lần [Am]a á ru [G7]hời ơi hời [C]ru.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận