- - -
thế bấm
Nam [Gm]Mô Đại Từ Đại Bi [D#]Q uan Thế Âm [A#]Bồ Tát
Nam M [F]ô Đại Từ Đại Bi [Dm]Q uan Thế Âm [Gm]Bồ Tát
C [Gm]hấp tay quỳ kính [A#]l ạy [F]người, th iết tha con [Dm]xin nguyện cầu.
Q [Gm]uê hương là dòng [A#]s ông mát [F]tro ng trăng vàng [D]soi sáng.
Nam [Gm]Mô Đại Từ Đại [D#]Bi Quan Thế Âm [A#]Bồ Tát
Nam [F]Mô Đại Từ Đại Bi Qu [Dm]an Thế Âm [Gm]Bồ Tát
Đó [Gm]a hoa tươi sắc vô [A#]t [F]hường, sớ m khuya rơi [Dm]rớt k hông lường.
N [Gm]ương bên thuyền [A#]P hật [F]hoa, bế n mê đến nơi [Gm]bờ giá c
Mẹ [F]Hiền Quan Thế [Gm]Âm, giọt nước nhành [D#]dương xoá dịu [A#]lầm than.
Mẹ Hiề [Gm]n Quan [F]Thế Âm, đem đến [Dm]an vui dưỡng sinh [A#]ưu p hiền.
Mẹ Hi [F]ền Quan Thế [Gm]Âm, ngàn mắt ngàn [D#]t ay vô [A#]lượng v ô biên.
Mẹ Hi [Gm]ền Quan [F]Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi [Gm]bìn h yên.
Nam M [Gm]ô Đại Từ Đại Bi [D#]Q uan Thế [A#]Âm Bồ Tát
Nam [F]Mô Đại Từ Đại Bi Q [Dm]uan Thế Âm [Gm]Bồ Tát
C [Gm]hiến tranh đau [A#]đớn cuộc đời, [F]bã o giông [Dm]mây nư ớc ngập trời.
C [Gm]on xin Mẹ [A#]từ bi xót [F]thươ ng cứu độ [Gm]trần gian
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận