- - -
thế bấm
[Em] Núi giăng ngàn mây, [Am] sóng xô trường [Em] giang
[C] Mịt mùng quán [D] san, [C] xá gì con [Bm] sóng lớn
[Em] Ngàn mây vẫn bay, [Bm] sóng trào vẫn cuốn
[Am] Anh hùng cái thế vẫn [Em] chiến trinh dài
[C] Một cõi ải quan, [D] mai binh phục tướng
[C] Bão giông xa trường, [B7] ngược dòng sông xa

[Em] Đào viên lúc xưa, [Bm] chung lời thề ước
[Am] Chân trời viễn xứ [Em] vẫn nhớ năm nào
[C] Từng giọt máu thiêng, [D] thấm chung một cõi.
[C] Tang thương dẫu là, [B7] ân tình không lay, há

[C] Gió bụi xa trường, [Em] vẫn bền gan
[G] Sông sâu nước trôi, [D] trôi về đâu?
[C] Hỡi ngàn sao trời, [Am] Có ai biết được
[C] Viễn chính muôn trùng, [B7] nuôi chí lớn

[C] Ước mộng thái bình, [Em] cho ngày sau.
[G] Công danh hiển vinh, [D] có nề chi
[C] Biển rộng sông dài, [Am] tháng năm vỗ về.
[C] Viễn chính muôn trùng, [B7] nuôi chí lớn, mãi ngàn [Em] năm

[C] Gió bụi xa trường, [Em] vẫn bền gan
[G] Sông sâu nước trôi, [D] trôi về đâu?
[C] Hỡi ngàn sao trời, [Am] Có ai biết được
[C] Viễn chính muôn trùng, [B7] nuôi chí lớn mãi ngàn [Em] năm
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận