- - -
thế bấm
Chút [Em]đen....tóc [D]em quá [Em]mềm.
Chút son...vẽ môi em nắng hồng...
và vẽ giấc mơ..giấc yêu bắt đầu..
và vẽ nhớ nhung..vẽ thêm chút buồn
Chút [Em]xanh [G]ngời..thoáng [D]mây cuối [Em]trời.
Chút ánh..vàng..thắp sao đêm rất vội...
và vẽ những đêm...bên nhau không lời..
và vẽ lối đi...nắm tay không rời
Màu tình yêu [D]để anh [C]vẽ...vẽ môi [Bm]cười [Em].............
Còn màu tình yêu nào anh vẽ...nơi cùng nhau sánh đôi
Màu tình yêu để anh vẽ..dáng em ngồi
Còn màu tình yêu nào anh vẽ...cho mình yêu mãi thôi
Màu tình yêu để anh vẽ...mắt ai cười
Còn màu tình yêu nào anh vẽ...nơi mình luôn có đôi
Màu tình yêu để anh vẽ...nét (mắt) em hiền
Còn màu tình yêu nào anh vẽ...ta nguyện luôn sánh đôi
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận