- - -
thế bấm
Một mùa [G]xuân anh nghĩ về [D]em.
Một mùa [Em]hạ anh nhớ về [Bm]em.
Một mùa [C]thu anh yêu em [G]rất nhiều.
Và mùa [C]đông anh lại không [D]nhớ em...
Một thứ [G]nữa anh nghĩ về [D]em.
Một ngày [Em]nữa anh nhớ về [Bm]em.
Một tháng [C]nữa anh yêu em [G]rất nhiều.
Và năm [C]nữa anh lại không nhớ [D]em...
{ĐK}
Ngày anh [G]khóc đêm nguyện [D]cầu
Nhìn ngày [Em]tháng nỗi buồn trong [Bm]anh
Không thể [C]nào nhớ những [G]gì
Anh ước [C]rằng anh sẽ nhớ [D]được em
Cảm giác [G]đó trong lòng [D]anh.
Và trí [Em]nhớ trái tim của [Bm]anh
Chẳng thể [C]nào nhớ được [G]gì.
Anh ước [C]rằng anh sẽ [D]nhớ được [G]em.
{Feel}
[C]Ước muốn qua đêm [D]nay sẽ lại nhớ [G]đến hô ù ơ...
[C]Những tháng năm bên [D]nhau ôi đẹp [G]biết bao!
[C]Nước mắt em cứ [D]rơi chỉ làm cho [Bm]anh đớn đau vì [Em]chẳng nhớ gì ?
[C]Anh là một cơn [D]mưa xoá đi niềm [G]đau....
{Dồn để lên tone}
[D] [D] [D] [D]
{Lên tone}
Ngày anh [A]khóc đêm nguyện [E]cầu
Nhìn ngày [F#m]tháng nỗi buồn trong [C#m]anh
Không thể [D]nào nhớ những [A]gì
Anh ước [D]rằng anh sẽ nhớ [E]được em
Cảm giác [A]đó trong lòng [E]anh.
Và trí [F#m]nhớ trái tim của [C#m]anh
Chẳng thể [D]nào nhớ được [A]gì.
Anh ước [D]rằng anh sẽ [E]nhớ được [A]em.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận