- - -
thế bấm
Chúng mình không [Bm] còn yêu nhau thì thôi
Em nói ra đi trắng đen một [D] lời
Có [Bm] gì mà ngại em [Em] ơi
Có [Bm] gì mà đành gian [A] dối
Anh không hề kết tội em [F#] đâu.

Duyên tình không [Bm] trọn gieo neo làm chi
Anh cũng như anh sướng vui được [D] gì
Chẳng [Bm] thà đường tình đôi [D] ngã
Em [Bm] về trọn tình duyên [A] mới
Còn anh [F#7] đi cưới vợ là [Bm] xong

Duyên kiếp đôi [G] ta từ [A] nay thôi bẽ [D] bàng
Kỷ [Bm] niệm chôn kín trong [Em] tim
Ðời sẽ đổi thay và thời gian xóa [F#] mờ
Bận lòng chi mối duyên [Bm] hờ.

Duyên tình không vẹn xa nhau là [Bm] hơn
Dan díu chi thêm đớn đau tủi [D] hờn
Có [Bm] gì mà ngại anh [Em] ơi
Có [Bm] gì mà đành suy [A] tính
Tình không [F#7] thương xin đừng lụy [Bm] vương.

Sheet Ảnh 'Mất nhau rồi'

Mất nhau rồi sheet(bản nhạc) Mất nhau rồi sheet(bản nhạc) Mất nhau rồi sheet(bản nhạc)
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận