- - -
thế bấm
Rồi đi xa thấy [B] nhớ
Nhớ cao [Abm] nguyên chờ đợi
Mây lang thang [E] đại ngàn
Con suối về [F#7] đi hoang

Rồi đi xa [B] thấy nhớ
Đêm cao [Abm] nguyên lửa trại
Đêm âm thanh của [E] rừng
Đêm rượu [F#7] cần men say

Còn lại nơi [B] ấy mắt biếc
Còn lại nơi [Abm] ấy luyến tiếc
Còn lại nơi [E] ấy bao ước mơ tan vào [F#] nhau
Còn lại nơi [B] ấy dấu vết
Còn lại nơi [Abm] ấy giá rét
Còn lại nơi [E] ấy nơi phố quen ta gặp [F#] nhau
Ta gặp [B] nhau.

Rồi đêm trăng thức [B] giấc
Em cao [Abm] nguyên rạng ngời
Tôi hoang vu [E] cỏ dại
Con thú về lang [F#7] thang

Rồi đi xa [B] thấy nhớ
Đêm cao [Abm] nguyên lửa trại
Đêm âm thanh của [E] rừng
Đêm rượu [F#7] cần men say

Còn lại nơi [B] ấy mắt biếc
Còn lại nơi [Abm] ấy luyến tiếc
Còn lại nơi [E] ấy bao ước mơ tan vào [F#] nhau
Còn lại nơi [B] ấy dấu vết
Còn lại nơi [Abm] ấy giá rét
Còn lại nơi [E] ấy nơi phố quen ta gặp [F#] nhau
Ta gặp [B] nhau.

Bridge:
Và ta [E] đi đến chân trời [C#m] xa
Để một ngày [B] ta sẽ quay về [F#] nhà
Dù [E] có, có bao điều [C#m] mới
Chẳng ngăn được [B] ta là vì ta vẫn [F#] biết.
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận