- - -
thế bấm
Mây [G]buồn giấu nắng ở [D]đâu
Để mưa [Em]nặng hạt [Bm]em lâ u [G]trở v ề
Mây bu [G]ồn giấu nắng ở đ [D]âu
Để mưa nặng h [Em]ạt em lâ [Bm]u trở v [G]ề
À ơi [G]hoa bay lên [Em]trời cây chi ở [D]lại
À...à... ơi [Bm]hoa cải lên trời rau [Em]răm ở lại [D]chịu lời đắng [G] [D]cay
À ơi [G]hoa bay lên trời cây [Em]chi ở [D]lại
À...à... ơi [Bm]hoa cải lên trời rau [Em]răm ở lại chịu [D]lời đắng [G] [D]cay
[G]Bèo dạt mây [D]trôi, chốn xa xôi,
Em [Em]ơi, anh vẫn [C]đợi... í i ì... bèo [D]dạt
[G]Mây í i ì... [D]trôi,
chim [Em]sa, tang tính [C]tình... í i ì..., cá [D]lội
[C]Ngậm một tin [G]trông, hai tin [D] [Em]đợi,
ba bốn [C]tin chờ, sao [D]chẳng thấy [G]đâu...
À [G]ơi, em đi lấy [Em]chồng anh vẫn [D]một mình.
À... [Bm]à... ơi, táo rụng [Em]sân đình, [D]thương anh một [G]mình
À [G]ơi, em đi lấy [Em]chồng anh vẫn [D]một mình.
[Bm]À... à... ơi, táo [Em]rụng sân đình, [D]thương anh một [G]mình, một [D]mình nhớ em
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận