- - -
thế bấm
1. Một cậu [G] bé bên đường chẳng hề [Em] biết đến [C] trường
Trên [G] tay là khát khao và mơ [Em] ước [C]
Ngày [G] vẫn qua ngày nghề của [Em] bé là [C] vậy
Mọi [G] người gọi bé là thằng đánh [Em] giầy. [C]

Một người [G] sếp văn phòng mặc quần [Em] áo sang [C] trọng
Ô [G] tô đưa đón vô tận cuối [Em] xóm [C]
Lòng [G] nghĩ suy hoài dù hào [Em] nhoáng bên [C] ngoài
Bên [G] trong toan tính công việc lâu [Em] dài. [C]

ĐK:
Making [G] money, oh making [Em] money [C]
Ai [G] muốn kiếm tiền phải có công việc [Em] dù lười biếng hay [C] siêng
Making [G] money, oh making [Em] money [C]
Ai [D] cũng lao động và cũng hy vọng kiếm [G] tiền.

2. Kìa một [G] nhóm sinh viên cầm tờ [Em] giấy xin [C] việc
Bao [G] nhiêu gian khó vẫn còn chưa [Em] biết [C]
Thầy [G] giáo bao ngày miệt mài [Em] vẫn đi [C] dạy
Lo [G] cho cuộc sống gia đình no [Em] đầy. [C]

Một bà [G] lão hao gầy nặng nề [Em] gánh hàng [C] đầy
Nụ [G] cười bà ấy lâu rồi không [Em] thấy [C]
Ngày [G] vẫn qua ngày làm bạn [Em] với bụi [C] đường
Một [G] mình lặng lẽ qua từng phố [Em] phường. [C]

ĐK:
Making [G] money, oh making [Em] money [C]
Ai [G] muốn kiếm tiền phải có công việc [Em] dù lười biếng hay [C] siêng
Making [G] money, oh making [Em] money [C]
Ai [D] cũng lao động và cũng hy vọng kiếm [G] tiền.

3. Một chị [G] gái chưa chồng nhiều [Em] hoài bão mơ [C] mộng
Mẹ [G] già gầy yếu đang cần chăm [Em] sóc [C]
Người [G] bố ưu phiển ngày ngày [Em] vẫn kiếm [C] tiền
Về [G] nhà vừa thấy con là vui [Em] liền. [C]

ĐK:
Making [G] money, oh making [Em] money [C]
Ai [G] muốn kiếm tiền phải có công việc [Em] dù lười biếng hay [C] siêng
Making [G] money, oh making [Em] money [C]
Ai [D] cũng lao động và cũng hy vọng kiếm [G] tiền.

* Ngày [C] qua nhanh, nhìn [G] xung quanh
[C] Ai ai đều thấm mệt [G] đều thấm mệt đấy
Tiền [C] trong tay, lại [G] tiêu ngay
Chẳng [Am] hề gì, chẳng [D] hề gì, làm việc tiếp...
Share nếu hay!

Hợp âm liên quan

Bình luận